ปธ.สมุทรปราการซิตี้ นำทีมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้

ปธนาคารจังหวัดสมุทรปราการสิตี้ นำกลุ่มลงพื้นที่มอบข้าวของช่วยผู้ได้รับภัยเหตุอัคคีภัย ปธ.สมุทรปราการซิตี้ นำทีมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ ปธนาคารจังหวัดสมุทรปราการสิตี้ นำกลุ่มลงพื้นที่มอบข้าวของช่วยผู้เผชิญภัยเหตุอัคคีภัยปธนาคารจังหวัดสมุทรปราการสิตี้ นำกลุ่มลงพื้นที่มอบข้าวของช่วยผู้ได้รับภัยเหตุอัคคีภัย

 

ปธ.สมุทรปราการซิตี้ นำทีมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้

ปธ.สมุทรปราการซิตี้ นำทีมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้

ปธ.สมุทรปราการซิตี้ นำทีมลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้